Κόκκινο στο κόκκινο κρέας (1)

ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Ο.Υ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Σχετικά με την καρκινογένεση από την κατανάλωση κόκκινου κρέατος και επεξεργασμένου κρέατος Μετάφραση από την ανακοίνωση του IARC (Διεθνούς Οργανισμού Έρευνας για τον Καρκίνο) , που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας(Π.Ο.Υ.) www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/en/ Οκτώβριος 2015 1. Τι θεωρείτε ως…