Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 13:49

Θερινό σχολείο αγροδιατροφής

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στα πλαίσια του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους πρόκειται να υλοποιήσει στο πλαίσιο του Υποέργου «04» με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις Ενίσχυσης και Προβολής της Κεφαλονιάς» της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» και MIS 352400, το παρακάτω πρόγραμμα Θερινού Σχολείου και προχωρά στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους συμμετέχοντες/ επιμορφούμενους:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Θερινό Σχολείο στην Τοπική Αγρο-διατροφική Παραγωγή (Δ.1.3)

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

01.09.2014 – 07.09.2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: 20

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40  ΩΡΕΣ

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

1.       Εργαζόμενους και στελέχη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, κ.λπ. που σχετίζονται με θέματα παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων/τροφίμων.

2.       Επιχειρηματίες από τον χώρο  παραγωγής και διαχείρισης γεωργικών προϊόντων/τροφίμων με ανάλογο γνωστικό υπόβαθρο.

3.       Εκπαιδευτικούς Β’ βάθμιας και Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητες συναφείς προς τα θέματα αγροδιατροφής.

4.       Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, με ευρύτερο υπόβαθρο στην γεωπονική επιστήμη, στα συστήματα παραγωγής και διαχείρισης αγροτικών προϊόντων, στις περιβαλλοντικές επιστήμες και επιστήμες τροφίμων.

5.       Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Read 1410 times Last modified on Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 19:25