Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 14:01

Οι αυτόχθονες φυλές κλειδί για την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Μοχλό ανάπτυξης για τις τοπικές οικονοµίες πολλών περιοχών της χώρας, µπορεί να αποτελέσει η αξιοποίηση των ελληνικών αυτόχθονων φυλλών αγροτικών ζώων, δίνοντας ώθηση στους κλάδους της κτηνοτροφίας και της µεταποίησης αλλά και στις εµπορικές επιχειρήσεις (καταστήµατα πώλησης προϊόντων, εστιατόρια κ.λ.π.) της κάθε περιοχής.

Εκτός από τα έσοδα που µπορούν να αποφέρουν σε κτηνοτρόφους και συνεταιρισµούς από την πώλησή τους ως ζωικό κεφάλαιο, οι εγχώριες φυλές µπορούν, να αποτελέσουν την παραγωγική βάση για τη δηµιουργία προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ δίνοντάς τους προστιθέµενη αξία ή να συνδέσουν το όνοµά τους µε την τοπική γαστρονοµία µιας περιοχής. Στο συµπέρασµα αυτό κατέληξαν οι ειδικοί επιστήµονες κατά τη διάρκεια της ηµερίδας µε θέµα «∆ιατήρηση και διαχείριση ζωικών γενετικών πόρων», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία και το ΥπΑΑΤ, την 1η Ιουλίου, στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.

Παρά το γεγονός ότι οι αυτόχθονες ελληνικές φυλές παρουσιάζουν µοναδικά χαρακτηριστικά µε µεγάλη οικονοµική αξία, δεν έχουν διαχειριστεί κατάλληλα. Οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τον Ιωσηφ Μπιζέλη, Καθηγητή του ΓΠΑ, αντικατέστησαν τις αυτόχθονες φυλές, µε συγκεκριµένες ξένες-βελτιωµένες, που θεωρήθηκαν περισσότερο παραγωγικές, µε µεγαλύτερες αποδόσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα οι αυτόχθονες φυλές να έχουν περιοριστεί δραµατικά σε αριθµό ζώων ή να απειλούνται µε εξαφάνιση. Επιτακτική ανάγκη λοιπόν, αποτελεί η διατήρηση, η βελτίωση και η αύξηση των πληθυσµών τους, µε στόχο την εµπορική τους εκµετάλλευση.

Το ενδιαφέρον των κτηνοτρόφων για τις εγχώριες φυλές έχει αρχίσει να επανέρχεται, µετά από πολλά χρόνια εκτροφής ξένων φυλών, οι οποίες εισήχθησαν κατά συρροή στη χώρα µας τις τελευταίες δεκαετίες.  

Όπως επισήµανε ο Γιώργος Ζέρβας, Καθηγητής του ΓΠΑ και Πρόεδρος της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας, οι συνεταιρισµοί που εκτρέφουν αυτόχθονες φυλές, πρέπει να βγουν πιο «επιθετικά» στην αγορά, αναδεικνύοντας και προβάλλοντας τις ιδιαιτερότητες και τα πλεονεκτήµατα αυτών των φυλών. Καθοριστικό ρόλο στην παραπάνω διαδικασία θα διαδραµατίσουν, και οι φορείς που συµµετέχουν σε προγράµµατα γενετικής βελτίωσης ή διατήρησης σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων.    
Αυτό θα είναι και το πρώτο βήµα που θα θέσει τις βάσεις για τη επιτυχία, αυτής της πιο ολοκληρωµένης προσέγγισης, ως προς την εµπορική αξιοποίηση των εγχώριων φυλών.
Read 1248 times